انسولین مخزن این Accu-Chek Accu-Chek روح / روح دسته کوچک موسیقی جاز 3.15 میلی لیتر آمپول با یکپارچه Umfüllhilfe, 5 قطعه

02730263

New product

در انبار

21,48 €

More info

افزایش ایمنی و حمل و نقل راحتی

تسهیل سریع و عاری از حباب پر از انسولین خالی آمپول

این ویال سیستم می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای انسولین پمپ Accu-Chek روح Accu-Chek دسته کوچک موسیقی جاز روح و H-TRONplus و در دسترس است به عنوان یک استریل یکبار مصرف محصول و در زباله های خانگی ممکن است دور انداخته شوند.

ویژگی های محصول از آمپول سیستم عبارتند از:

- ساده و شهودی دست زدن

- کامل: آمپول با یکپارچه Umfüllhilfe

- به خوبی محافظت سوزن کمک می کند تا برای جلوگیری از صدمات

امن و پایدار برای اتصال با 10 میلی لیتر از استاندارد ویال انسولین

- اجزای متفاوت در رنگ

بسته بندی جدید واحد 5 قطعه!

Top