فرمان بار جهانی, باند 10 سانتی متر × 5 متر

10931432

New product

در انبار

7,19 €

More info

از
  • عدم لغزش به طور دائم الاستیک جهانی الزام آور
  • ساخته
  • تنفس
  • پوست دوستانه

نرم افزار:

از
  • برای بی حرکتی بدن
  • به اشتراک گذاری
  • پشتیبانی و رفع فشار از مفاصل
  • برای ثابت (به عنوان مثال توسط انجمن ها)
  • برای فشرده سازی نور

ترکیب:
64 % پنبه و 35 % پلی آمید 1 % elastane

تبصره:
می توان استریل با بخار (134° C)

منبع: Lohmann & Rauscher GmbH & co. کیلوگرم

Top