جزئی بار 10 cm x 4 متر

01262802

New product

Lieferbar in 3-7 Tagen

5,94 €

More info

از
  • رفع غلاف در دست و پا
  • منسجم Biel astische رفع اتصال
  • چوب به خود اما نه به پوست و مو
  • درازا و وسط ساخته
  • نازک هوا-نفوذ و پوست پسند

Top