آزاد راه حل کنترل بالا/پایین

01510714

New product

در انبار

22,20 €

More info

آزاد راه حل کنترل high & low-2 x 4.0 میلی لیتر

برای استفاده با سیستم های اندازه گیری قند خون:

از
  • آزاد -
  • FreeStyle Lite
  • آزاد آزادی
  • آزاد آزادی Lite
  • آزاد Mini
  • آزاد هدایتگر

Top