سگ آبی پمپ کیسه برای کودکان آبی برای Accu-Chek روح / روح دسته کوچک موسیقی جاز

01129865

New product

Lieferbar in 3-7 Tagen

27,25 €

Data sheet

رنگ آبی
مواد نئوپرن

More info

پمپ کیسه "سگ آبی"

کوچک-پمپ انسولین سازندگان وجود دارد کیسه "سگ آبی" – و در اینجا نام واقعا برنامه! آب دافع neoprene کیف انجام می شود با تشکر از دو سوراخ بر روی کمربند و درخواست تجدید نظر به کودکان و نوجوانان است که قطعا یکی خوب است.

برای پمپ انسولین:

از
  • Accu-Chek روح
  • Accu-Chek دسته کوچک موسیقی جاز روح

تا زمانی که سهام طول می کشد.

Top