آزاد Libre 2 خواننده mg/dL + 2 سنسور قند خون متر

071969-01

New product

در انبار

245,00 €

Data sheet

رنگ سیاه
نسخه mg/dL

More info

آزاد Libre 2

فلش گلوکز سیستم مانیتورینگ

روز از روال تست قند با lancets آزمون و خون بیش از.
به انجمن خوش آمدید فلش قند خون!

نسخه : mg/dL

+

2x آزاد Libre سنسور

Top